Tijd voor Huizenjacht Terug naar overzicht

18 May

Het is weer tijd voor huizenjacht
Woningmarkt Er is optimisme over de woningmarkt: prijzen stijgen, de verkoop trekt aan. Tijd voor de vraag die mensen dan stellen: is dit het juiste moment om toe te slaan op de huizenmarkt?

Is dít dan het moment om een huis te kopen?

De woningmarkt trekt aan, de hypotheekrente is historisch laag. Maar per 1 juli kun je weer minder lenen voor je hypotheek. Dus het lijkt nú een zeer gunstige tijd om een huis te kopen.

Vooral in de grote steden trekt de huizenmarkt aan. En het aantal huizen dat ‘onder water staat’ (waarbij de waarde van het huis lager is dan de hypotheekschuld) neemt af.

NIEUWE HYPOTHEEKREGELS PER 1 JULI

Op 1 juli wordt het maximale hypotheekbedrag dat je kunt lenen lager. De maatregelen zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen te hoge maandelijkse woonlasten.

Iemand met een modaal inkomen (gemiddeld 35.000 euro) kan nu bijvoorbeeld bij een rentevaste periode van 10 jaar ongeveer 173.500 euro lenen. Na 1 juli wordt dat verlaagd naar 155.000 euro.

Voor de hogere inkomens is dat verschil zelfs nog groter: iemand met een jaarinkomen van 60.000 euro, kan na 1 juli ongeveer 30.000 euro minder lenen dan daarvoor.

Wie nu al in het proces van een huis kopen zit, doet er dus verstandig aan om een hypotheekofferte met een datum van vóór 1 juli te laten uitschrijven.
De huizenmarkt zal voorlopig blijven groeien. Tenminste, dat verwachten onderzoekers van Rabobank. Zij voorspellen in hun meest recente ‘kwartaalbericht woningmarkt’ dat de koopwoningenmarkt zich in ieder geval de komende twee jaar positief zal ontwikkelen. Afgelopen jaar stegen de huizenprijzen met 0,9 procent. In 2015 verwachten de onderzoekers een stijging van 1,5 à 3,5 procent. In 2016 gemiddeld tussen de 2 en 4 procent.

Er vindt dus groei plaats, terwijl de stimuleringsmaatregelen van de overheid al zijn teruggedraaid. Zo is het bedrag dat ouders belastingvrij konden schenken aan hun kind voor het kopen van een huis per 1 januari bijna gehalveerd. Ook werden er vanaf begin van dit jaar minder startersleningen verstrekt.

De rente zal nog wel even laag blijven
Dat de huizenmarkt toch bleef groeien, is vooral te danken aan de historisch lage hypotheekrente. Het maakt lenen aantrekkelijk en vangt daardoor de negatieve effecten van zowel de versobering van stimuleringsmaatregelen, als de steeds strengere regels voor het maximaal te lenen bedrag op.


De optimistische voorspelling van Rabobank over de huizenmarkt valt of staat dan ook bij een een lage hypotheekrente. Andere positieve economische ontwikkelingen – de aantrekkende economie en een groeiend consumentenvertrouwen – zijn van veel beperktere invloed op de ontwikkeling van de huizenmarkt dan de lage hypotheekrente.

Voor een enorme stijging van de rente hoeven we voorlopig niet bang te zijn. De algemene verwachting is dat de hypotheekrente de komende tijd laag zal blijven – alhoewel ING en hypotheekverstrekker Obvion (een dochter van Rabobank) de rente onlangs verhoogden.

Dus is het een goed moment om een woning te kopen? „Als je een vaste baan hebt en zeker vijf jaar in hetzelfde huis wilt blijven wonen, is het geen ongunstige tijd om een hypotheek af te sluiten”, zegt hoogleraar huizenmarkt Peter Boelhouwer, verbonden aan de TU Delft. „De laagste hypotheekrente bij een rentevaste periode van tien jaar is momenteel 2,15 procent. Aflossen is daarmee bijna een vorm van sparen geworden.”

In de steden gaat het echt veel harder
De groei in de woningmarkt zal niet overal even hard gaan. De huizenprijzen zijn in het afgelopen jaar gemiddeld met 2,4 procent gestegen: een gemiddelde dat vooral omhoog wordt getrokken door de stijgingen in Groningen (grotendeels voor rekening van haar hoofdstad), Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In de rest van Nederland was de stijging van de huizenprijzen minder hoog.

Er is ook een duidelijk verschil in huizenprijzen tussen steden en dorpen. Grote steden halen in alle provincies het gemiddelde van de stijging van die huizenprijzen omhoog.

In steden worden huizen makkelijker verkocht, in dorpen staan ze maanden of jaren te koop
In de steden worden huizen makkelijker en voor hogere prijzen verkocht, terwijl huizen in de kleinere dorpen maanden of jaren te koop staan. Groningen is daar een mooi voorbeeld van: de stad doet het goed, terwijl de rest van de provincie achterblijft.

„Groei in de huizenmarkt begint altijd in de kerngebieden”, legt hoogleraar Boelhouwer uit. „Als het goed blijft gaan, verspreidt de groei zich ook naar de regio.” De lage bevolkingsdynamiek in de regio’s buiten de Randstad heeft grote invloed op dat proces. Jongeren trekken er weg (ze gaan naar de stad), dus er is sprake van vergrijzing. En ouderen verhuizen minder snel, dus de huizenmarkt in die gebieden staat stil.

Is het dan gunstiger om op het platteland te gaan wonen? Uiteindelijk hangt het er vooral vanaf waar je wilt wonen, en wat je daarvoor over hebt. „Maar”, waarschuwt Boelhouwer, „de waarde van een woning in de stad reageert altijd sneller en heftiger op veranderingen in de huizenmarkt. Zowel in positieve als negatieve zin.”

NVM nieuws

© 2017 Van Paaschen Makelaars. Alle rechten voorbehouden.Site door OGonline