Nieuws

Ontbindende voorwaarden schrappen wel of niet verstandig?

Woningen gaan inmiddels weer als warme broodjes over de toonbank. Om er zeker van te zijn dat het droomhuis ook echt van u is kunt u direct een koopcontract ondertekenen en de ontbindende voorwaarden schrapen. Maar is dat wel verstandig?

Nieuwe makelaars en taxateurs juli 2018

De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden maandag 9 juli tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!

Kopers in krappe woningmarkten zien niet vaker af van voorbehouden

Het ministerie van BZK heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van signalen dat consumenten in krappe woningmarktgebieden in toenemende mate zouden afzien van voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring in het koopcontract.

Gesprek over goed verhuurderschap met minister Ollongren

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek over goed verhuurderschap met de sector, naar aanleiding van discriminatie en huisjesmelkerij.

Energietransitie bestaande bouw gaat mensen met kleine beurs hard raken

Al een jaar lang zet de trend op de Nederlandse woningmarkt door: dalende transactieaantallen door een te laag aanbod, grote prijsstijgingen en te weinig nieuwbouw om aan de groeiende vraag te voldoen. De woningmarkt is in veel regio’s krap, in sommige evenwichtig en slechts in één regio ruim (noordoost-Groningen).

Gemiddelde WOZ-waarde woningen stijgt volgend jaar

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 7,5 tot 9,5%, zo meldt de VNG op basis van een brief van de Waarderingskamer aan staatssecretaris Snel (Financiën).

Nieuwe consumentenvoorwaarden makelaars per 1 september

De consumentenvoorwaarden voor makelaars zijn vernieuwd en verbeterd. In de voorwaarden staat in heldere en begrijpelijke taal beschreven wat een makelaar doet om een woning te verkopen, om een ander huis aan te kopen of een woningtaxatie uit te voeren. Vereniging Eigen Huis, De Consumentenbond, NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO hebben hierover overeenstemming bereikt. De nieuwe consumentenvoorwaarden gaan op 1 september in.

Lobby voor financiële steun Geschillencommissie succesvol afgerond

Minister Dekker heeft onlangs besloten om de Geschillencommissie financieel te blijven steunen. De NVM is zeer verheugd over dit positieve nieuws.

Hoofdlijnen klimaatakkoord gepubliceerd

Op 10 juli zijn de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gepubliceerd. Dit voorstel is het resultaat van intensieve gesprekken in de afgelopen maanden tussen een zeer groot aantal partijen, waaronder de NVM. Daarin is verkend wat er voor nodig is om ambitie te behalen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990.

Minister Ollongren: Vaker maatwerk bij hypotheek

Consumenten kunnen steeds vaker bij kredietverstrekkers terecht voor een hypotheek op maat. Dat schijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op 5 juli jl. in een brief aan de Tweede Kamer. Ook verwacht zij dat het aantal hypotheken op maat blijft groeien.

NVM tekent Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij

Een nieuwbouwwoning met aardgasaansluiting wordt door steeds meer kopers als een woning met een gebrek gezien. Nederland gaat immers de komende decennia van het aardgas af.